EN
Tel.:
+420 541 223 229
Tel.:
+420 272 655 376

Outsourcing IT - Personální


Outsourcing IT

Pro naprostou většinu malých a středních firem není finančně zajímavé zaměstnávat vlastního správce sítě, ale přesto požadují bezporuchový a zabezpečený chod firemního síťového prostředí. Jednou z možností, jak toto řešit je zaškolení jednoho pracovníka, který tuto činnost bude vykonávat jako vedlejší. Tato činnost však dotyčnému zabírá mnoho času a snižuje jeho produktivitu, pomineme-li náklady na jeho zaškolování. Je jasné, že pravděpodobně nejlepším a především dostupným řešením tohoto problému, je zadat tuto činnost externí firmě, která tuto činnost bude vykonávat formou outsourcingu. Právě z těchto důvodu si Vám dovoluje společnost The Best Network Solution s.r.o. nabídnout své odborné schopnosti a zkušenosti v oblasti správcování síťového prostředí.

Zařadíme svého specialistu do Vašeho IT týmu. Jedná se o specifický typ outsourcingu, který spočívá ve sdílení špičkových lidských zdrojů. Expert má u dodavatele mnohem větší možnosti kariérního vzrůstu a je tedy stabilnější. Smlouvy uzavíráme pouze na dobu určitou dle míry požadavků na experta. V závislosti na vývojové fázi podniku zákazníka lze na posloupnost a efektivitu úrovní outsourcingu nahlížet ve stejném pořadí, v jakém jsou zde uvedeny. Komoditní outsourcing je nezbytný minimálně tam, kde je potřebná úspornost, efektivita a snížení technologických a nákladových rizik. Synergický outsourcing umožní podniku diferenciaci a následnou stabilizaci pozice na trhu s minimálním rizikem řízení. S poskytovatelem strategického outsourcingu může podnik dosáhnout strukturalizace a expanze jako konkurenčních výhod.

Profil firmy

Kontakty

facebook